24 Dec 18

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย และให้คำปรึกษาด้านงานสัตว์ทดลอง

     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการวิจัยสัตว์ทดลอง และให้คำปรึกษาด้านงานสัตว์ทดลอง เรื่อง “Imaging Modality and Comparative Pathology for Laboratory Rodents”

     โดยโครงการจะจัดขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม อิมแพคเมืองทองธานี

     จัดโดย ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

An image

An image An image